Seniorzy spotkali się po raz 48 w ROD w Środzie Wlkp.

20 czerwca rozpoczęły się 48. wczasy w ogrodach działkowych. Ta tradycyjna już forma wypoczynku letniego organizowana jest dla średzkich seniorów  Funkcję organizatora, jak corocznie, objęło działające przy OPS Stowarzyszenie ERIPIO realizując to wyjątkowe zadanie.

Wyjątkowe, bo jedyne w województwie wielkopolskim. Wczasy będą trwają w sumie trzy tygodnie, a uczestnicy są codziennie dowożeni na działki i odwożeni do miejsc zamieszkania.

W trakcie popularnie nazywanych "działek" zaplanowano dwie wycieczki - do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz Ośrodka Agroturystycznego w Lutyni.

W trakcie wypoczynku na działkach zaplanowano trzy sesje rehabilitacyjne, dostosowane do możliwości fizycznych seniorów, mających na celu poznanie nowych zestawów ćwiczeń podnoszących ogólną sprawność psychofizyczną. Każdy senior może te ćwiczenia potem wykonywać również samodzielnie w warunkach domowych.

Czas wakacyjny umilają ponadto różnego rodzaju zajęcia grupowe, wspólne czytanie książek, warsztaty zajęciowe, czy warsztaty muzyczne. Ważnym wydarzeniem był udział w polowej mszy św., odprawianej przez ks. Lecha Otta, od lat zaprzyjaźnionego z organizatorami wczasów i średzkimi seniorami.

W ubiegłym tygodniu seniorzy mieli okazję porozmawiać o bezpieczeństwie ze strażnikami miejskimi - inspektorem Bartoszem Janiakiem i starszą specjalistą Anną Filipiak. Była mowa o oszustwach, których ofiarami często padają seniorzy, a także o przepisach ruchu drogowego.

Dla wielu seniorów, zwłaszcza niepełnosprawnych, czy samotnych udział w wypoczynku letnim na działkach jest jedyną formą spędzania wakacji. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe ze środków własnych gminy w formie dotacji na realizację zadania, jak też wsparcie rzeczowe w formie artykułów spożywczych od bezinteresownych darczyńców.

Odnotujmy, że przewozami seniorów zajmuje się Artur Lewandowski, za catering odpowiada Restauracja Turystyczna U Moniki, produkty mlecznie dostarczyła Średzka Spółdzielnia Mleczarska "Jana", pieczywo - PSS Społem w Środzie, jaja - firma Mizgier Tomasz i Synowie.

źródło: gazeta sredzka.pl