Siłownia plenerowa w ROD im. Zamoyskiego w Bninie

W ROD im. Zamoyskiego w Bninie powstała siłownia plenerowa. Inwestycja możliwa była dzięki dotacji  z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz partycypacji działkowców ROD.

Rafał Mamet
Prezes ROD im. Wł. Zamoyskiego w Kórniku-Bninie