Spotkanie informacyjne dla zarządów ROD odnośnie pozyskiwania unijnych środków na zielone inwestycje

Ogłoszony 30 maja 2022 r. przez ARiMR projekt  pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” wzbudził duże zainteresowanie zarządów ROD możliwością pozyskania 100% wsparcia finansowego na realizację działań ekologicznych i infrastruktury ogrodowej. W związku  z wieloma pytaniami kierowanymi przez zarządy ROD w sprawie projektu 23 czerwca br. OZ PZD zorganizował spotkanie dla zarządów ROD z Poznania i powiatu poznańskiego, ana którym informacje na temat sposobu pozyskania funduszy, zadań realizowanych w ramach projektu oraz jego rozliczania przekazali przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR p. Krzysztof Żok - Zastępca Dyrektora i p. Katarzyna Straus - Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego. W spotkaniu wzięło udział 40 przedstawicieli zarządów ROD.

Ze strony zarządów ROD pojawiło się wiele pytań dotyczących konkretnych pomysłów, jakie zarządy chcą realizować w ROD. Przedstawiciele ROD prosili o wyjaśnienie niektórych kwestii formalnych wymaganych w projekcie, w tym możliwości zarządzania projektem przez członków zarządu ROD.

Spotkanie informacyjne dla zarządów ROD z pozostałej części Okręgu Poznańskiego zaplanowane jest na 30 czerwca br.

Magdalena Klessa-Kiec