Spotkanie Jeżyckich prezesów

Ostatnie w tym roku  zebranie Kolegium Prezesów ROD Poznań - Jeżyce było 10 grudnia 2019 r. w ROD im. Henryka Dąbrowskiego, którego prezesem jest Ryszard Lisiak. Prowadziła je Barbara Czapla, przewodnicząca tego gremium. Miłym akcentem była autoprezentacja nowych prezesów ROD, którzy pół roku temu stali się członkami kolegium. Była też okazja do wysłuchania Hymnu PZD w wykonaniu poznańskich śpiewaków. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa omówił sytuację w PZD, przestawił propozycję zmian w Statucie oraz ciągle aktualny temat zasad gospodarowania odpadami. Sprawozdanie z działalności największego w Okręgu kolegium - liczącego 31 Ogrodów - złożyła przewodnicząca Barbara Czapla, mówiąc głównie o Białych Sobotach oraz Piknikach Senioralnych, opłatach ogrodowych i dotacjach dla ROD. Podkreśliła, że dotychczasowe doświadczenia wykazują iż trzeba stawiać na młodych prezesów Ogrodów. Zastępca przewodniczącej kolegium Teresa Lorenz odczytała szczególnie ważny teraz apel do działkowców, bo każdy z nich może pomóc chronić Ziemię.

Ostatnia część spotkania członków kolegium przerodziła się w wigilijną, bo wypełnioną dzieleniem się opłatkiem, składaniem życzeń świąteczno-noworocznych wszelkiej życiowej pomyślności – także ogrodowej i działkowej w roku 2020.

Tekst i zdjęcia

Andrzej Górczyński