Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne członków Zarządu i Komisji oraz członków Aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

W dniu 07.01.2023 roku w godzinach popołudniowych działkowcy ROD przybyli do świetlicy ogrodu, aby po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią ponownie świętować uroczyste spotkanie opłatkowe, a następnie cieszyć się nadejściem Nowego Roku 2023. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Komisji oraz działkowcy aktywu społecznego ROD - wszyscy w towarzystwie współmałżonków. W uroczystości uczestniczył również Starosta średzki Ernest Iwańczuk. Tradycyjnie otwarcie uroczystości przez Prezesa ogrodu Zenona Króla rozpoczęło się od odśpiewania przez wszystkich uczestników spotkania dwóch zwrotek  pięknej kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”. Prezesa ogrodu powitał uczestników spotkania oraz gości. Starostę Pana Ernesta Iwańczuka, członków zespołu Grupa Rodzinna oraz Panią Klaudie Kulak i jej podopieczne ze Studia Piosenki Gama z OK., które w pierwszej kolejności zaprezentowały nam piękny koncert kolęd. W dalszym ciągu oprawę muzyczną i śpiew zapewniał nam Zespół Grupa Rodzinna. Były życzenia noworoczne, które w imieniu zarządu ogrodu złożył Zenon Król i od Starosty Ernesta Iwańczuka, który przekazał również życzenia noworoczne od Burmistrza Piotra Mielocha, który nie mógł przybyć na nasze spotkanie. Był opłatek świąteczny z życzeniami.  Toast wzniesiony lampką szampana z życzeniami wspaniałego, zdrowego i lepszego Nowego 2023 Roku. Panie serwowały obfite świąteczne potrawy przygotowane przez uczestników spotkania oraz napoje. Przy muzyce i śpiewie kolęd mile wspominało się minione lata. Korzystając z okazji Prezes ogrodu przekazał zebranym wiadomość o przedłużeniu przez Krajową Radę PZD kadencji wszystkich organów PZD o 1 rok – walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze powinny się odbyć w 2024 roku nie później niż do 15 maja. Prezes w skrócie przedstawił przyczyny tej decyzji. Po wysłuchaniu działkowcy przyjęli wspomnianą decyzję. Po uroczystym spotkaniu opłatkowym impreza przekształciła się w zabawę i uroczystość noworoczną, z dużą siłą muzyki, śpiewu i tańca z udziałem Zespołu Grupy Rodzinnej działkowcy rozpoczęli wesoło nowy 2023 rok. Było rozrywkowo, z przytupem zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Treść Zenon Król

Zdjęcia Stanisław Sysak.