Spotkanie z Posłanką

Z posłanką Katarzyną Ueberhan o zagrożeniu ogrodów

 Przedstawiciele poznańskich działkowców spotkali się 15 listopada br. z posłanką na Sejm RP Katarzyną Ueberhan z Nowej Lewicy. W spotkaniu w siedzibie Okręgu  udział wzięli: prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, wiceprezes Barbara Czapla i dyrektor biura Agata Wróbel. Po złożeniu gratulacji Pani Posłance z okazji ponownego wyboru do Sejmu RP Prezes Okręgu zapoznał Gościa z nowym zagrożeniem ogrodów działkowych w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym. Podkreślono , że tylko w mieście Poznaniu ponad 20 rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonuje na terenach  dla których nie opracowano dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co powoduje, że w świetle uchwalonej ustawy oraz przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozporządzenia mogą one nie znaleźć się w strefie planistycznej przyszłego planu ogólnego gminy, w której dopuszcza się ich funkcjonowanie. To z kolei otwiera drogę do możliwej likwidacji ogrodu w myśl przepisów ustawy o ROD, gdy funkcjonowanie ogrodu jest niezgodne z mpzp.

Pani Posłanka zgodziła się z oceną zagrożenia i kierunkami działania Związku w obronie bytu ogrodów. Deklarując pomoc na drodze ewentualnej potrzeby zmian legislacyjnych uznała za słuszne, że pilnie  należy podejmować rozmowy,  by władze miast i gmin uchwaliły do momentu wejścia w życie planu ogólnego gminy miejscowe plany zagospodarowania, w których będą uwzględnione ogrody działkowe. Gdyby jednak nie osiągnięto w pełni zakładanego celu należy zapewnić bezpieczeństwo ogrodom na drodze legislacyjnej.

Wiceprezes Okręgu Barbara Czapla zapoznała Panią Posłankę z prowadzonymi działaniami kierowanego przez nią Stowarzyszenia  Kultura i Zdrowie w ROD, którego działalność na polu szerzenia kultury i ochrony zdrowia przynosi wymierne efekty i cieszy się uznaniem wielu działkowców.

Spotkanie prowadzone w miłej atmosferze powinno się przyczynić do dalszych kontaktów i dobrej współpracy dla dobra działkowców.

Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu