Sprzątanie Świata w ROD „Polania” w Gnieźnie

W ramach Sprzątania Świata, Zarząd ROD „Polania” w Gnieźnie postanowił posprzątać teren wokół swojego ogrodu. Usunięto niepotrzebne zarośla, które tylko gromadziły śmieci. Po wyczyszczeniu zarośli okazało się, iż uzbieraliśmy kilkadziesiąt worków z wszelakimi odpadami. Podziękowania dla działkowca L. R. za udostępnienie i obsługę koparki, która w znacznym stopniu ułatwiła pracę.

Zarząd ROD „Polania”