Stanowisko człopnków zarzadów i komisji rewizyjnych ROD Poznań - Wilda i Poznań - Grunwald