Stanowisko Instruktorów Okręgowych SSI Okręgu Poznańskiego z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy

STANOWISKO
Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
w Okręgu Poznańskim z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy

 

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy w swoich zapisach dotyka również Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Gospodarka wodna nabiera coraz ważniejszego znaczenia w obliczu zmian klimatycznych i coraz częstszych i trwających znacznie dłużej okresów suszy.

Coraz większa liczba działkowców ma świadomość potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą na działce. Stąd pojawiają się coraz częściej uprawy permakulturowe. Niczym nowym nie są dla działkowców zbiorniki na deszczówkę, czy wręcz instalacje zbierające wody opadowe z dachu altany. Na działkach instalowane są indywidualne liczniki poboru wody,
co ogranicza jej zużycie. Działkowcy rezygnują też z trawników na rzecz łąk kwiatowych oraz bioróżnorodności upraw. 

Instruktorzy okręgowi SSI Okręgu Poznańskiego doceniają ważne i potrzebne sprawy ujęte
w ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. Zwracają jednak uwagę na brak poszanowania praw działkowców zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Zmiana prawa powinna uszanować nabyte prawa działkowców m.in. do odszkodowania za nakłady i nasadzenia na działce będące jego własnością oraz prawo do terenu zamiennego za zlikwidowany ROD. Projekt ustawy zakłada również zmiany w ustawie „Prawo Wodne”, która po raz kolejny niesprawiedliwie klasyfikuje działkowców do grupy „Inne”, co wiąże się z ponoszeniem wyższych opłat. Pozbawienie działkowców możliwości objęcia ulgą z tytułu poboru wód podziemnych jest niezrozumiała. Głównym celem poboru wody w ROD jest przecież podlewanie upraw, czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby.

Instruktorzy okręgowi SSI Okręgu Poznańskiego uważają, że głos działkowców powinien zostać uwzględniony podczas prac nad ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy.

                                                                 Instruktorzy Okręgowi SSI

                                                                          Iwona Fogt

                                                                     Teresa Górczyńska

                                                                      Józef Gęzikiewicz

 

Otrzymują:

  1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  2. Krajowa Rada PZD