Stanowisko Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Poznańskiego w sprawie projektu statutu PZD