Stanowisko Prezydium OZ PZD w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD