Stanowisko Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD Powiatu Obornickiegi i Szamotulskiego w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo Budowlane