Stanowisko zarządu ROD im. T. Kościuszki w Szamotułach w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym