Stanowisko zarządu ROD Samorządowiec w Szamotułach w sprawie projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym