Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM wysłuchali wykładu o roli i znaczeniu ROD

Studenci kolejnego rocznika Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu dowiedzieli się o społecznej roli i znaczeniu w przestrzeni miejskiej rodzinnych ogrodów działkowych. Studenci wysłuchali wykładu przeprowadzonego przez głównego specjalistę ds. ogrodniczych Okręgu Magdalenę Klessa-Kiec. Wykład zawierał kilka ważnych historycznie wydarzeń z kształtowania się ogrodnictwa działkowego w Polsce i Wielkopolsce, ale głównym tematem było dzisiejsze funkcjonowanie ogrodów i stowarzyszenia ogrodowego PZD. Słuchacze dowiedzieli się o liczebności ROD i działek w Okręgu, w tym w szczególności w Poznaniu. W wykładzie przekazano informację o programach funkcjonujących w Związku, mających na celu rozwój infrastruktury ogrodowej, społecznego wykorzystania ROD oraz traktowania ogrodów jako terenów zielonych z uprawami ogrodniczymi i różnorodnych biologicznie. Studenci kierunku „Gospodarka przestrzenna” stanowić będą w przyszłości kadrę, która będzie decydować i wyznaczać kierunki rozwoju miast, dlatego ważne jest, aby wiedzieli o znaczeniu ROD dla społeczeństwa oraz ich funkcji ekologicznej. Rodzinne ogrody działkowe są w kręgu zainteresowań pracowników naukowych Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej UAM, którzy od wielu już lat prowadzą badania dotyczące ROD oraz inspirują powstanie prac magisterskich na ten temat.

 

Magdalena Klessa-Kiec
Główny specjalista ds. ogrodniczych
Okręg PZD w Poznaniu