UCHWAŁA NR 375/2020 OZ PZD w Poznaniu z 11 grudnia 2020 r. w sprawie odbywania kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2021

UCHWAŁA NR 375/2020

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie odbywania kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2021

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu działając na podstawie uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminach walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Covid 19 w związku z § 59 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Przesunąć termin odbywania walnych zebrań/konferencji delegatów w ROD Okręgu do dnia
31 sierpnia 2021 r.

§2

Jeśli walne zebranie/konferencja delegatów w danym ROD wypełnia przesłanki do uznania go za spotkanie objęte zakazem organizacji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów, zarząd ROD jest zobowiązany wstrzymać się ze zwoływaniem WZ/KD ROD do czasu zniesienia tego zakazu.

 §3

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021r. do wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.

§4

Zalecić w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 2/VII/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie interpretacji statutu PZD  dotyczącymi odbywania konferencji delegatów w ROD odbywanie w ROD o dużej liczbie członków PZD konferencji delegatów organizowanych na podstawie ww. uchwały.

                             Wiceprezes                                                                Prezes
                      OZ PZD w Poznaniu                                               OZ PZD w Poznaniu

                      Zenon Brzozowski                                                       Zdzisław Śliwa

 

Oryginał uchwały w załączeniu