Uchwała OR PZD w Poznaniu z 23 marca 2021 r. w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnetrznych w 2020 roku

Okregowa Rada PZD w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. przyjęła uchwałę nr 2/I/2021 w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2020 roku.

Uchwała w formacie PDF