Uczestnicy szkolenia kandydatów na działkowców w Gnieźnie napisali do RPO