Uroczyste posiedzenie Zarządu ROD Karolin w Koziegłowach wraz z urodzinowym prezentem

„Otwieram uroczyste Jubileuszowe posiedzenie Zarządu ROD Karolin w Koziegłowach inne niż zwykle. Dzisiaj będziemy wspominać i cieszyć się z efektów pracowicie spędzonych lat na naszych działkach. Z ogromną satysfakcją informuję o zgłoszeniu zakończenia wielkiej inwestycji pod nazwą „Modernizacji instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem Ogrodu””. Takimi słowami 9 marca 2019 r. otworzyła Pani Prezes Zenona Leś uroczyste posiedzenie zarządu poświęcone 40-leciu istnienia ROD „Karolin” w Koziegłowach, przypadające właśnie w tym dniu.

Podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia i rozpoczęcie obchodów Roku Jubileuszowego. Zaproszenia przyjęli i uczestniczyli w posiedzeniu: Pan Jerzy Kucznerowicz Wiceprezes OZ PZD, Pani Joanna Kowalczyk-Chudy Wicewójt Gminy Czerwonak, Pan Jacek Sommerfeld były Wójt Gminy Czerwonak, Pani Maria Niedzielska Prezes Zarządu firmy wykonawcy inwestycji wraz z Panem Michałem Kuziemskim kierownikiem robót, Pan Michał Górny, który ze strony Ogrodu bacznie kontrolował przebieg inwestycji, Pan Henryk Kostuj kronikarz Ogrodu, który utrwala i zapisuje historię Ogrodu. Byli przyjaciele wspierający działania Pani Prezes z zaprzyjaźnionych ogrodów, Pan Hieronim Mieszała oraz Pan Jan Pepeta.

Witając serdecznie Gości, Zarząd, Gospodarza Ogrodu - Pana Romana Wojtczaka,  Pani Prezes wspomniała również o zasługach nieobecnych na tym posiedzeniu: Honorowego Prezesa ROD Pana Henryka Sobańskiego oraz Pani Agnieszki Staniewskiej Kierownik Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak, podkreślając ich ważną rolę przy realizacji inwestycji.

….” Dzisiaj nie mogło zabraknąć nikogo z Państwa. To przy osobistym zaangażowaniu i pomocy Państwa udało się to wielkie przedsięwzięcie zrealizować. Pragnę przypomnieć, że inwestycja kosztowała prawie 570 000,00 zł. Wydatkowanie takich kwot w jednym roku przekraczało możliwości ROD. Jednak dzięki pomocy udzielonej przez Krajową Radę PZD, która przyznała pożyczkę w kwocie 200 000 zł możliwe było zrealizowanie tej inwestycji w tak krótkim czasie. PIĘKNIE DZIĘKUJEMY.

Słowa szczególnego podziękowania należą się również Urzędowi Gminy Czerwonak za udzieloną Ogrodowi dotację w kwocie 180 000,00 zł. Współpraca z Urzędem Gminy Czerwonak może być wzorem do naśladowania i za to szczególnie dziękujemy. Dziękujemy za słowa uznania i dużą życzliwości dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. Dziękując Panu Jackowi Sommerfeldowi osobiście, na ręce Pani Wicewójt składam serdeczne podziękowania dla obecnego Wójta Gminy Czerwonak Pana Marcina Wojtkowiaka za wszelką pomoc w uzyskaniu tej dotacji i zrozumieniu potrzeby tej inwestycji. I tak życzliwość Państwa urzędników, wsparcie przyjaciół, pomoc i wiara w mój Zarząd, spowodowały, że jesteśmy tu razem i cieszymy się razem z udanej inwestycji, UDAŁO SIĘ!!!!. Informuję, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w Urzędzie Gminy w wyznaczonym czasie.

„To dzisiaj właśnie przypadają nam 40-te urodziny, moją ambicją było ogłoszenie zakończenia inwestycji z tą datą”. Tak jak na urodzinach przystało przy szampanie i torcie wzniesiono toast i gromkimi brawami podziękowano sobie wzajemnie.        Z ogromną satysfakcją Pani Prezes odebrała piękny list gratulacyjny z wyrazami uznania za duży wkład pracy budujący środowisko Gminne, oraz zapewnienia kontynuacji dobrych relacji od Pani Joanny Kowalczyk-Chudy Wicewójt Gminy Czerwonak. Dużo ciepłych słów, serdecznych życzeń i gratulacji w swoim wystąpieniu przekazał Wiceprezes OZ. Pan Jerzy Kucznerowicz. Było bardzo miło, przy kawie i torcie wspominano jak to się zaczęło 40 lat temu. Wspomnieniom towarzyszyła historia Ogrodu zapisana i przedstawiona przez Pana Henia Kostuja w kronikach Ogrodu. Oglądający kroniki zebrani byli pod wielkim wrażeniem, gdyż ich twórca czynił to z wielką pasją. Takim pięknym prezentem urodzinowym rozpoczęto rok Jubileuszowy, a oficjalne uroczystości połączone zostaną z obchodami Dnia Działkowca.

 Zenona Leś