UROCZYSTE SPOTKANIE KOLEGIUM PREZESÓW ROD I DZIAŁKOWCÓW Z GNIEZNA Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA PZD

Z inicjatywy Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gniezna i Powiatu w dn. 24.09.2021 r. w świetlicy ogrodu im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, a zarazem powołania Ośrodka Finansowo-Księgowego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gniezna i Powiatu.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

  • Z-ca Prezydenta Miasta Gniezna – Pan Michał Powałowski
  • Przewodniczący Rady Powiatu Miasta Gniezna – Pan Dariusz Pilak
  • Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Pan Zdzisław Śliwa.
  • Członek Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu – Pan Zdzisław Stankowiak.
  • Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i zasłużeni działkowcy.

 

 

Gości przywitał Przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Marian Czerniak. Następnie odegrano hymn Polskiego Związku Działkowców - „Zielona Rzeczpospolita”.

Prezes Zdzisław Śliwa zabierając głos podkreślił znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla społeczeństwa – przypomniał znaczenie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r., które umożliwiły do powstania w okresie 40 letnim w okręgu poznańskim 112 ogrodów działkowych. Wyraził nadzieję, że rosnące zapotrzebowanie na działki doprowadzi do powstania nowych ogrodów działkowych w Gnieźnie i innych miastach regionu.

Z-ca Prezydenta Miasta Gniezna zapewnił, że Urząd Miasta Gniezna nadal będzie wspierał ogrody działkowe, wyrazem tego jest tworzenie nowego ogrodu działkowego na 150 działek w Gnieźnie.

Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie Prezydenta Miasta Gniezna -   Tomasza Budasza medalem 40-lecia PZD, który został przekazany przez Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu zastępcy prezydenta Panu Michałowi Powałowskiemu. Wręczono również dyplomy z okazji jubileuszu 40-lecia zasłużonym weteranom PZD:

  • Panu Gabrielowi Kolędzie
  • Panu Pawłowi Radlińskiemu

Wręczenia także dokonał Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu – Pan Zdzisław Śliwa.

W trakcie uroczystego spotkania został podsumowany konkurs na ładny ogród Miasta Gniezna organizowany przez Prezydenta Miasta Gniezna:

  • 1 miejsce zajął R.O.D. im. Marcinkowskiego
  • 2 miejsce zajął R.O.D. im. Bolesława Chrobrego
  • 3 miejsce zajął R.O.D. im. Wspólnota.

 

Wyróżnione ogrody otrzymały nagrody pieniężne przyznane przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do poczęstunku. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze.

Przewodniczący Kolegium Prezesów
Marian Czerniak