Urząd Miasta Poznania przypomina o obowiązku postępowania z nieczystościami ciekłymi na działce w ROD

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przypomina o obowiązku właściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi, w tym opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe oraz posiadania umów i dowodów uiszczania opłat z tego tytułu.