W powiecie wolsztyńskim już organizują Walne Zebrania sprawozdawcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Walne  zebranie  w życiu ROD to ważny element funkcjonowania społeczności ogrodowej. Podsumowuje realizację zadań zrealizowanych w roku ubiegłym oraz określa plan na rok  bieżący.

Jak co roku  pierwsze takie zebranie  w powiecie wolsztyńskim odbyło się 29 lutego  2020 roku w Rodzinnym Ogrodzie im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie. Zebranie  odbyło się  w klubie  Bez ATU  w  Wolsztyńskim  Domu  Kultury. ROD ma zbyt mały Dom Działkowy, aby  zorganizować to spotkanie w ogrodzie. Walne Zebranie zaszczycił swą  obecnością  Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis wraz z szefem Straży Miejskiej oraz Naczelnik Wydziału Obywatelskiego.  Okręg PZD w Poznaniu reprezentował  instruktor  krajowy ds. ogrodnictwa Mieczysław Marek.

Ze względu na brak frekwencji (w I terminie dla ważności  obrad potrzeba powyżej 50% uprawnionych do głosowania), Prezes Zenon Tomys ogłosił odbycie Walnego zebrania w II terminie. Czas oczekiwania na drugi termin przeznaczono na wystąpienia:   
1) Burmistrza Wojciecha Lisa który omówił zadania do wykonania w 2020 w mieście i  gminie Wolsztyn. Omówił – budżet miasta, sprawy związane z zwalczaniem ASF/ w czerwonej strefie, w jakiej znajduje się nasz powiat/, - współpracę z ogrodami ROD w Wolsztynie, realizowane  inwestycje  miejskie, wsparcie Miasta na inwestycje proekologiczne.
2) Instruktora Mieczysława Marka, który przedstawił zasady nie chemicznej ochrony roślin w ogrodach działkowych, -stosowanie upraw ekologicznych zgodnych z naturą, -dbanie o owady pożyteczne przez ich rozpoznawanie i budowę EKOHOTELI dla owadów pożytecznych. Przedstawił także  działania  Okręgu  PZD na rzecz rozwoju społeczności  ogrodowej.

Po  otwarciu  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczego  zebranie przebiegło sprawnie  zgodnie  z  przyjętym porządkiem obrad. Prezes ROD przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe   z działalności  Zarządu  za rok 2019 oraz propozycje  planu pracy na rok 2020. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej przedstawił  ocenę  pracy Zarządu rok na  miniony  rok. W ostatnim  okresie  w ROD im  M Konopnickiej wybudowano nową  sieć wodociągową  z  wodą  miejską. Każdy działkowiec który partycypował w  jej budowie  ma  do niej  przyłącze na swojej działce. Zarząd zamierza dalej rozwijać infrastrukturę ogrodową. Liczy na  uzyskanie  wsparcia  zewnętrznego  – złożono wniosek o  dotację z  Wielkopolskiego Urzędu  Marszałkowskiego. Planuje się wnioskować o wsparcie ze strony Polskiego Związku Działkowców.  Tempo realizacji  inwestycji w ogrodzie będzie  zależne  od  uzyskania pomocy  zewnętrznej, bowiem  Zarząd wykorzystał środki posiadane na Funduszu Rozwoju. Walne  Zebranie Sprawozdawcze  przyjęło  zgłoszone  projekty uchwał i wniosków. W dyskusji  poruszono  bieżące sprawy Ogrodu. Zamknięto Zebranie a miłe i sympatyczne rozmowy w kuluarach toczyły się dalej.

                                                                                              Prezes ROD Zenon Tomys