W Poznaniu rozpoczął się nabór wniosków do programu usuwania azbestu w 2022 roku

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Można ubiegać się o usunięcie wyrobów zawierających ten materiał z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów ich demontażu lub odbioru. Dokumenty można składać do 29 kwietnia 2022 r. do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansowane są:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

 lub

  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Środki na finansowanie zadania pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Natomiast usuwanie wyrobów go posiadających, takich jak izolacje, otuliny, rury, złącza i uszczelki, materiały cierne i włókiennicze nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Nabór do programu trwa do 29 kwietnia 2022 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska - tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053, e-mail: azbest@um.poznan.pl.

Zeszłoroczna realizacja programu spowodowała usunięcie ponad 323 ton wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji w Poznaniu.

WKiOŚ/ AJ

 

Link do strony UM Poznania