Walne zebranie sprawozdawcze 2022 w ROD „HCP-4” w Poznaniu

W słoneczną sobotę 23. kwietnia 2022 r. w ROD „HCP-4” na poznańskim Dębcu, Działkowcy ROD – Członkowie PZD uczestniczyli w Walnym zebraniu sprawozdawczym 2022. Tegoroczne zebranie miało charakter niezwykły z wielu powodów. Po dwóch latach ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa zebranie zorganizowano w sposób zbliżony do obrad odbywających się do roku 2019,
frekwencja w drugim terminie wyniosła 35%. Kolejnym powodem nadzwyczajności był zaszczyt gościć na zebraniu Pana Prezesa Okręgowego Zarządu PZD – dra Zdzisława Śliwę, który wykorzystując czas oczekiwania na 2 termin zebrania przedstawił zebranym szeroką informację dotyczącą obecnej sytuacji  ROD i Polskiego Związku Działkowców oraz przez cały przebieg ponad trzygodzinnego zgromadzenia czuwał nad jego porządkiem obrad.

Po wygłoszeniu i uchwaleniu sprawozdania merytorycznego i finansowego zamykającego się nadwyżką,  dokonano zatwierdzenia dokooptacji w składzie Zarządu ROD. Następnie Zarząd ROD przedstawił projekt opłat ogrodowych oraz Plan Pracy na 2022 rok. W zamian za dobrą współpracę Zarządu z Działkowcami, zrównoważoną gospodarkę odpadami oraz oszczędności z działalności statutowej; Zarząd ROD mógł przedstawić Działkowcom rekordowe pięć wniosków o realizację inwestycji, na kwotę łączną najwyższą od czasu Elektryfikacji ROD!

Walne zebranie sprawozdawcze 2022 w ROD „HCP-4” z powyższych powodów zapisze się na „kartach historii”. Zarząd w ostatnim roku kadencji otrzymał od Działkowców potwierdzenie,  że głoszone od kilku lat hasło „Buduj Przyszłość” jest ważne dla większości społeczności ROD. Działkowcom przypomniano, że w przyszłym roku w ROD odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, już dzisiaj należy zastanowić się kto będzie kontynuował pracę na rzecz ROD i PZD w kolejnych latach. Po dyskusji zebranie zakończono życzeniami owocnej pracy na działce w 2022 roku oraz podziękowaniem za obecność Panu Prezesowi okręgu poznańskiego oraz wszystkim zebranym Działkowcom.

 

Tekst i zdjęcia

Mateusz Wiśniewski

Prezes Zarządu
ROD „HCP-4” w Poznaniu