Wykład dla nowych działkowców z uprawy warzyw i ziół na działce

W poniedziałek 18 listopada 2019 r. odbył się wykład pt. Warzywa i zioła na działce, który skierowany był głównie do nowych działkowców w ramach wykładów fakultatywnych z zakresu uprawy roślin na działce. Forma i temat wykładu wynikał z przyjętego uchwałą nr 2/XXIX/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 26 czerwca 2019 r. Otwartego Programu Oświatowego PZD. Wykład przeprowadził instruktor krajowy SSI p. Mieczysław Marek. Charakter wykłady był otwarty, więc obecni byli także i starsi stażem działkowcy i instruktorzy SSI. Informacje podane podczas wykładu oparte były nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale na własnych doświadczeniach i obserwacjach w uprawie warzyw i ziół.

Magdalena Klessa-Kiec