Z wizytą u Burmistrza Obornik

W ogrodach działkowych w pełni sezon zimowy. Członkowie ciał statutowych ogrodu przygotowują plany działań na bieżący rok. Do najważniejszych zadań należy systematyczna poprawa infrastruktury ogrodów.

Wiele zadań wymaga pozyskiwania środków finansowych również z samorządów terytorialnych. W dniu 31 stycznia 2023 roku prezesi obornickich ogrodów działkowych spotkali się z Burmistrzem Obornik.

Rozmowy z włodarzem miasta dotyczyły między innymi wsparcia finansowego rodzinnych ogrodów działkowych w 2023 roku, gospodarki śmieciowej w gminie i w ogrodach oraz nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W obecności radnego Rady Miejskiej w Obornikach (przyjaciela działkowców), Burmistrz zadeklarował wsparcie finansowe dla obornickich ogrodów w 2023 roku.

Jan Molski/Oborniki