Z wizytą u Burmistrza Szamotuł !!

3 czerwca 2024 roku prezesi szamotulskich ROD odwiedzili Burmistrza Szamotuł.                     To bardzo dobry zwyczaj, kiedy w większości nowi prezesi ROD wybrani przez Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze spotkali się z nowym Burmistrzem Szamotuł, Panem Piotrem Michalakiem, wybranym w wyborach samorządowych w 2024 roku.

Był czas na zapoznanie się i gratulacje oraz na ważne dla działkowców rozmowy. Tematem wiodącym spotkania była ustawa z 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym.  Prezesi ROD prosili Burmistrza Michalaka, aby  wszystkie szamotulskie ogrody znalazły się w strefie planistycznej – zieleni i rekreacji. Włodarz Gminy zapewnił zebranych, że podejmie wszelkie działania, aby działkowcy byli zadowoleni.

Omówiono również możliwość otrzymywania dotacji celowych z budżetu gminy na rozwój infrastruktury ogrodowej. Burmistrz Michalak złożył obietnicę, że zabiegać będzie o zwiększenie dotacji dla ogrodów. Spotkanie przebiegało w twórczej i sympatycznej atmosferze.

Jan Molski

Szamotuły, 3 czerwca 2024 r.