Zarząd ROD „Wrzos” spotkał się z nowym Burmistrzem Pniew

W dniu 06.06.2024 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli ROD „WRZOS” w Pniewach: Grzegorza Worocha (prezesa) oraz Małgorzaty Kużdowicz (sekretarza), w towarzystwie Krzysztofa Wojny (członka Okręgowej Rady PZD w Poznaniu) z Burmistrzem Miasta i Gminy Pniewy.

Na początku spotkania wręczyliśmy list gratulacyjny od OZ PZD w Poznaniu dla nowo wybranego Burmistrza MiG Pniewy Jarosława Szurki. Następnie przystąpiliśmy do rozmów dotyczących współpracy gminy z rodzinnymi ogrodami działkowymi na terenie Pniew. Poruszono temat planu ogólnego zagospodarowania gminy, w którym ujęte mogłyby zostać ogrody działkowe. Kolejnym tematem była coroczna dotacja z budżetu gminy dla ogrodów oraz dokończenie utwardzenia pozostałego terenu wyznaczonego na parking dla działkowców. Poruszony został również temat przyłączenia prądu i wody do ogrodów na terenie Pniew.

Rozmowa przebiegła w przyjaznej atmosferze. Okazało się, że tematów jest więcej, dlatego kolejne spotkanie wyznaczono na wrzesień 2024 r.

Zarząd ROD „Wrzos” w Pniewach