Zebranie Kolegium Prezesów ROD Poznań – Jeżyce

Po długiej pandemicznej przerwie 15 lipca 2022 roku  w ogrodzie ROD ks. L. Przyłuskiego odbyło się kolegium prezesów ROD Poznań - Jeżyce, które prowadziła jego przewodnicząca Barbara Czapla – prezes goszczącego nas ogrodu. Głównym tematem spotkania było pozyskiwanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Wprowadzenia do tego tematu dokonał Prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa, a szczegółowych informacji udzieliła Justyna Fryska z Działu terenowo - prawnego OZ PZD. O finansowaniu grantów mówiła również skarbnik OZ PZD Aneta Wicher.

Kolejnym tematem dyskusji były nowe – wyższe opłaty za wywóz śmieci – także nieterminowy ich odbiór z ogrodów. Informacji o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD udzielili prezes Zdzisław Śliwa i przewodnicząca kolegium Barbara Czapla, która zaprosiła również prezesów, a za ich pośrednictwem działkowców na kolejną w tym roku Białą Sobotę, która odbędzie się 30 lipca w ROD Nowa Przyroda przy ul. Bukowskiej Prezes Zdzisław Śliwa zaprosił na Okręgowe Dni Działkowca 20 sierpnia we Wrześni.

Spotkanie Kolegium Prezesów Poznań-Jeżyce było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń między prezesami oraz uzyskania bieżących informacji z Okręgowego Zarządu  PZD.  

Tekst Andrzej Górczyński