Dla działkowców - porady ogrodnicze

Najnowsze i najciekawsze porady ogrodnicze Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

 

- Dlaczego prześwietlamy drzewa owocowe

Dobrze prześwietlone drzewa ograniczają występowanie czynników chorobotwórczych  i szkodników. Owoce dobrze doświetlone zawierają więcej węglowodanów, są słodsze i smaczniejsze. W ogrodach i na działkach od 10 lutego  rozpoczyna się sezon prześwietlania drzew owocowych a kończy w kwietniu.

- Termin cięcia krzewów owocowych

- Kalendarz prac na styczeń

- Pobieranie zrazów do szczepienia

Biodynamicznie = lepiej

   Coraz więcej osób stosuje na swoich działkach zasady biodynamiki. „To naprawdę działa” – mówią dotychczasowi sceptycy. Ogrodnictwo biodynamiczne stawia na pełną harmonię działalności człowieka z naturą i dobre funkcjonowanie ekosystemu. To ekologiczne podejście do przyrody, której sami jesteśmy przecież częścią.

Uprawa biodynamiczna owoców i warzyw wykorzystuje naturalne rytmy przyrody, nie skaża środowiska środkami chemicznymi, daje produkty wysokiej jakości. Dzięki stosowaniu m.in. płodozmianu i uprawy współrzędnej uzyskiwane plony zbliżone są do tych z rolnictwa tradycyjnego, a co najważniejsze, są doskonałej jakości – wyróżniają się wyśmienitym smakiem, aromatem, barwą i dużą wartością odżywczą. Są znacznie bogatsze w witaminy i składniki mineralne niż te pochodzące z upraw konwencjonalnych oraz można je znacznie dłużej przechowywać. Dlatego żywność biodynamiczna jest poszukiwana przez osoby dbające o zdrowie. Właściciele ogrodów biodynamicznych zauważyli, że nasiona zebrane z własnych roślin często lepiej kiełkują niż te ze sklepu. Rośliny z nich wyrosłe są silniejsze i bardziej odporne na choroby i szkodniki.

  

 

 

 

 

 

W biodynamice poprzez działania profilaktyczne, a nie bezpośrednie zwalczanie, hamujemy rozwój szkodliwych organizmów. Jeżeli jednak istnieje niebezpieczeństwo nadmiaru szkodników i chorób stosuje się biologiczne preparaty, które nie pozostawiają w roślinach, jak i glebie żadnych szkodliwych dla zdrowia pozostałości. O specyfice tej metody decyduje też stosowanie preparatów biodynamicznych.

  Uprawa biodynamiczna obejmuje wiele zagadnień ogrodniczych – od prawidłowej uprawy gleby, po optymalne terminy siewu/zbioru, pielęgnacji i ochrony roślin. Dlatego warto korzystać z dobrych poradników w tym temacie, np. corocznie wydawanego przez Wydawnictwo „działkowiec” Kalendarza biodynamicznego. „Kalendarz biodynamiczny 2017” pomoże m.in. założyć ogród biodynamiczny, zrozumieć i wykorzystać znaczący wpływ Księżyca na przebieg procesów zachodzących w ogrodzie, dowiedzieć się kiedy najlepiej wykonywać prace ogrodowe, by spotęgować dobroczynne wpływy natury, przygotować naturalne środki ochrony roślin oraz kompost – najlepszy i najtańszy nawóz organiczny, dowiedzieć się jakie rośliny sadzić obok siebie, aby zamiast niekorzystnego oddziaływania, wzajemnie się stymulowały.

dr Hanna Legutowska,

SGGW w Warszawie

   

Komunikat w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów ROD  (dotyczy ROD z Poznania  i Leszna, krtóre nie posiadaja użytkowania wieczystego gruntu)

- wniosek o wydanie zewzolenia na usunięcie drzewa i krzewu z działki

- wzór wypelnienia wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu z działki

- oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością

- oświadczenie , że usunięcie drzewa lub krzewu  nie wynika z celu związanego z prowadzeniem dzialalności gospodarczej

 
Uwaga - ważna informacja!

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - przejmuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zatem, począwszy od tego dnia wszystkie nowe podania, w sprawach wydania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów, rosnących na terenach takich nieruchomości, należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Również od dnia 1 stycznia 2016 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - organem właściwym do prowadzenia spraw związanych z:

- usunięciem drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

- usunięciem drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

- zniszczeniem drzewa lub krzewu;

- uszkodzeniem drzewa spowodowanym wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

i wymierzania w tych przypadkach administracyjnej kary pieniężnej.

 Krajowa Rada PZD została zaproszona do grona organizacji wspierających rozpowszechnianie tej publikacji, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie przenikania roślin gatunków obcych z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Wiele z nich to gatunki bardzo inwazyjne, które szkodzą środowisku naturalnemu. Publikacja zawiera zbiór zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do gatunków obcych, aby ograniczyć ich wpływ na dziką przyrodę. Ponadto w Kodeksie znajdują się karty informacyjne o roślinach należących do inwazyjnych gatunków obcych stosowanych w ogrodnictwie. W karcie można znaleźć opis rośliny i praktyczne zalecenia jak uprawiać ją w sposób bezpieczny dla rodzimej przyrody.

 Dokument ten został opracowany przez grono ekspertów, a treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.
 
Publikację można pobrać w wersji elektronicznej:
 

Kodeks dobrych praktyk  Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnego pochodzernia - pdf


Spalanie w ROD surowo zabronione

 

 Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

Dlaczego nie należy spalać w ROD?

 • Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
 • Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
 • Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
 • Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
 • Spalanie wyjaławia glebę;
 • Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
 • Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
 • Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.

Spalanie a przepisy prawa

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. (zobacz regulamin ROD)

Alternatywa dla spalania

Najlepsza metodą pozbywania się części roślinnych w ROD jest ich kompostowanie. § 42 regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika. Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez  KR PZD. (zobacz broszurę)

AD

Wiosenne cięcie drzew


Cięcie drzew owocowych to podstawowy zbieg jaki powinien być wykonywany corocznie w kwaterze sadowniczej. Dla działkowców miesiąc marzec i kwiecień to optymalny czas na wykonanie wiosennego cięcia niektórych drzew i krzewów. Poprawnie wykonane prześwietlenie to jeden z głównych zabiegów gwarantujących powodzenie w uzyskaniu plonu z pielęgnowanych nasadzeń.

W ROD Okręgu Sudeckiego od miesiąca marca br. trwają pokazy cięcia przeprowadzane przez instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD oraz instruktora ds. ogrodnictwa OZS PZD. Uczestnicy pokazów oprócz teorii przekazanej w bezpośrednim kontakcie z instruktorami, mają okazję skorzystać z cennych wskazówek praktycznych oraz poznać technikę i sposoby cięcia drzew owocowych.

Cięcie drzew owocowych jest nieodzowne i spełnia wiele funkcji:

 • umożliwia uformowanie korony drzewa w wybraną przez nas formę np. pucharową, szpalerową, wrzecionową,
 • umożliwia utrzymanie żądanej przez nas wysokości i rozpiętości drzewa,
 • pobudza drzewa i krzewy do kwitnienia i owocowania,
 • reguluje owocowanie i poprawia jakość owoców,
 • jest czynnikiem fito-sanitarnym – w pierwszej kolejności usuwamy gałęzie martwe, porażone, uszkodzone, krzyżujące się,
 • rozrzedzenie korony ułatwia przeprowadzenie i efektywność oprysków,
 • odmładza koronę a u starych zaniedbanych drzewach cięcie należy rozłożyć na 2- 3 lata.


Zanim przystąpimy do cięcia:

 • dokonujemy oględzin i analizy stanu nasadzeń,
 • zastanawiamy się nad koniecznością i skutkami cięcia,
 • podejmujemy decyzję co do terminu cięcia – uwzględniamy terminarz cięcia pamiętając o konieczności przeprowadzenia ciecia letniego,
 • zaopatrujemy się w niezbędne narzędzia i materiały (drabina, sekatory, piła, maść ogrodnicza lub emulsja z dodatkiem środka grzybobójczego, środek do dezynfekcji narzędzi np. denaturat).


Terminy cięcia drzew owocowych:
Jeśli pogoda pozwoli cięcie można już zacząć w lutym. Zasadniczy termin to marzec, kwiecień, a nawet maj. Cięcie należy zakończyć po kwitnieniu, nie później niż do dwóch tygodni po kwitnieniu. W pierwszej kolejności powinno się ciąć jabłonie i grusze (w pierwszej kolejności odmiany z większą odpornością na mróz). Później w kwietniu i na początku maja- śliwy, morele i brzoskwinie. Czereśnie i wiśnie należy ciąć po zbiorach owoców, na przełomie lipca i sierpnia, nie później jednak niż do 10 września. 

PAMIĘTAJMY ! 
Pora kwitnienia drzew to również dobry termin na ich cięcie i formowanie. 
W tym czasie możemy wykonać zarówno cięcie prześwietlające jak i silne cięcie odmładzające starych drzew.
W okresie kwitnienia priorytetem dla drzewa staje się wyżywienie owoców (zachowanie gatunku, wydanie nasion). Odtworzenie przerzedzonej korony to zadanie drugorzędne, dlatego odrost i przyrost jednorocznych przyrostów zwanych wilkami jest słabszy.

Jak poradzić sobie z wilkami?
Jak pobudzić do owocowania „ogrodowe uparciuchy”?
Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo informacje uczestnicząc w pokazach cięcia organizowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Sudeckiego PZD.

Jadwiga Kamińska
Instruktor ds. ogrodnictwa
PZD - Okręg Sudecki

 Porady ogrodnicze na MARZEC

Czas na cięcie Można już rozpocząć cięcie koron drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Cięcie jabłoni, grusz i śliw to przede wszystkim rozrzedzanie (prześwietlanie) koron oraz regulacja ich wysokości i szerokości. Wiśnie wymagają odmładzania – skracamy wierzchołki konarów, aby wyrosło dużo pędów rocznych. Cięcie brzoskwiń i moreli zostawiamy na kwiecień. Duże rany po cięciu smarujemy odpowiednimi preparatami (np. Funaben Plus 03 PA). Z krzewów ozdobnych teraz tnie się tylko te, które kwitną latem na pędach tegorocznych (np. budleja, róże, hortensja krzewiasta i bukietowa, powojniki wielkokwiatowe, wrzosy, lawenda). Wszystkie gatunki mają swoje specyficzne wymagania odnośnie cięcia dlatego zanim sięgniemy po sekator, lepiej skorzystać z fachowych porad na ten temat zawartych w bieżącym „Działkowcu” (Temat miesiąca) lub książce „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych” (cena 12,60 zł dostępna na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34). Pamiętajmy, że brak cięcia lub jego nieumiejętne wykonie mogą skutkować brakiem owoców u roślin sadowniczych lub słabym kwitnieniem i mierną dekoracyjnością – u roślin ozdobnych.

● Odpady Wszelkie resztki roślinne zebrane w czasie wiosenny porządków warto przeznaczyć na kompost, zamiast wyrzucić do śmietnika bądź palić, co jest zabronione w większości gmin. Kompostować można również gałęzie po cięciu drzew i krzewów, przy czym muszą być one wcześniej rozdrobnione. Rozdrobnione pędy doskonale nadają się również do ściółkowania. Dlatego warto zainwestować w małą rozdrabniarkę (cena od ok. 350 zł) i corocznie pozyskiwać na działkę cenny materiał organiczny.

● Na rabatach Jeśli zaczyna robić się cieplej i prognozy nie zapowiadają już mrozów, możemy powoli zdejmować zimowe okrycia z roślin. W razie znacznego ochłodzenia, osłony muszą być jednak pod ręką, wszak „w marcu jak w garncu” i wszystko może się zdarzyć. Wygrabiamy rabaty, usuwając resztki roślinne, ostrożnie spulchniamy glebę, aby nie uszkodzić wybijających już roślin. Przycinamy byliny, usuwając martwe części. Wzbogacamy glebę w kompost i uzupełniamy ściółkę z kory.

● Siejemy kwiaty Gdy nadejdą cieplejsze dni możemy już wysiewać wprost do gruntu nasiona wielu roślin rocznych, wytrzymałych na spadki temperatury. Nasiona wykiełkują szybciej, na ile pozwoli im na to pogoda, i wcześniej będziemy mogli cieszyć się ich kwiatami. Co zatem można wysiać w marcu? Urzekające zapachem: groszek pachnący, smagliczkę nadmorską lub powój trójbarwny, kwitnące na niebiesko np. czarnuszkę lub chaber, a z roślin o kwiatach w ciepłych kolorach, np. maczki i nagietki. Do pojemników wysiewamy nasiona aksamitek, astra chińskiego, celozji, cynii, niecierpka, szarłatów, werbeny, zatrwianów. Zainteresowanych marcowymi wysiewami odsyłamy do bieżącego „Działkowca”.

● Cieniste zakątki Miejsca cieniste i półcieniste nie są łatwe do urządzenia, a przecież takie też są na działce. Niedobór światła to wyzwanie, gdyż większość roślin lubi słońce, a gatunków, które zniosą jego brak jest znacznie mniej. W „Działkowcu” można podpatrzeć jak inni poradzili sobie z efektowną aranżacją takich trudnych miejsc – warto skorzystać z gotowych pomysłów!

● Dzielimy karpy Pod koniec miesiąca dzielimy karpy bylin kwitnących latem i jesienią, np. astrów (marcinków), dzielżanów, floksów, liliowców, rozchodników.

● Ogród wodny „na szybko” Budowa oczka wodnego z folii może być trudna i kłopotliwa. Alternatywą jest wykorzystanie gotowych plastikowych form. Dzięki nim szybko i dość łatwo uzyskamy zamierzony efekt. Miesięcznik „Działkowiec” w marcowym wydaniu doradza, jakie pojemniki wybierać, aby długo spełniały swoją funkcję oraz jak je prawidłowo zamontować i obsadzić roślinnością. Warto skorzystać i w jeden dzień stać się posiadaczem kojącego zmysły ogrodu wodnego.

● Iglaki-stożki To właśnie je jako pierwsze dostrzegamy na rabacie. Przyciągają „oko” regularną koroną, a często i rozmiarami. Nadają całości kompozycji wyrazistości i powagi. Każdy chciałby mieć choć jeden taki egzemplarz na działce. Zanim jednak kupimy roślinę warto dowiedzieć się więcej o jej docelowych rozmiarach i wymaganiach, tak aby zdobiła nam działkę, a nie była źródłem kłopotów. Temat iglaków-stożków, tych małych, jak i tych w rozmiarze XXL (absolutnie nie na działki!), obszernie opisuje „Mój Ogródek”. Warto przeczytać!

● Szkodniki iglaków Przy temperaturze ponad 10ºC zwalczamy zimujące larwy ochojników powodujące szyszkowate narośla na świerkach oraz wiosenne załamywanie igieł na modrzewiach. Niszczymy również zimujące jaja przędziorka sosnowca. Pomocne w tym będą preparaty zawierające olej parafinowy, np. Promanal 60 EC, Floril 019 AL. Można też samodzielnie wykonać 2% roztwór oleju parafinowego.

Sadzonki z przechowalni Przechowywane rośliny balkonowe tworzą już nowe pędy. Warto to wykorzystać i rozmnożyć m.in. fuksje, lantany, pelargonie, pokrzelice. Sadzonki z 2–3 parami liści umieszczamy w pojemniku wypełnionym torfem z piaskiem lub gotowym podłożem do ukorzeniania i okrywamy folią. Ustawiamy w ciepłym, widnym miejscu i regularnie zraszamy.

Magnolia To symbol wiosny. Na magnolii gwieździstej widać już nabrzmiałe pąki – wkrótce zachwycą nas pięknymi bladoróżowymi kwiatami. Obok kwitnącej magnolii nikt nie przejdzie obojętnie! Warto tej wiosny zaprosić ją do ogródka, tym bardziej, że w sprzedaży dostępne są odmiany długo i obficie kwitnące wiosną, a nawet powtarzające kwitnienie pod koniec lata. Dodatkowo zachęca nas różnorodność kwiatów – od śnieżnobiałych, przez żółte, lekkoróżowe,  do purpurowych. Z „Działkowca” można dowiedzieć się więcej na temat wymagań tych pięknych roślin, sposobów ich aranżacji z innymi roślinami oraz obejrzeć najpiękniejsze odmiany.

● Efektowny ogród Już teraz warto zaplanować spektakularny kwiatowy efekt na swojej działce. Pomogą w tym rośliny cebulowe i byliny, które sadzimy wiosną – od marca do maja. Spośród bogactwa ich odmian zwróćmy uwagę na te najbardziej efektowne – o dużych, często pachnących kwiatach, bądź finezyjnych kolorowych liściach. Jakie to rośliny i gdzie można je kupić? Podpowie „Moda na sezon” w marcowym wydaniu „Mojego Ogródka”!

● Przesadzamy doniczkowe Budzące się do życia rośliny warto teraz przesadzić. Sprawdzamy stan korzeni, uschnięte lub nadgniłe – usuwamy, a bryłę korzeniową rozluźniamy. Na dno nowej doniczki wysypujemy drenaż. Dla większości gatunków jako podłoże stosujemy ziemię dla roślin doniczkowych, kaktusów – mieszankę piasku i żwiru, storczyków – keramzyt lub korę sosnową. Wybieramy doniczki o średnicy większej tylko o 2 cm. Wiosenne przesadzanie jest okazją do rozmnożenia niektórych roślin, np. storczyków, co opisuje marcowe wydanie „Mojego Ogródka”.

● Moda na warzywnik Satysfakcja z własnej pracy, przyjemność delektowania się świeżymi i aromatycznymi warzywami oraz pewność, że zostały zdrowo wyprodukowane, są nieocenione. Coraz więcej osób decyduje się na własną uprawę warzyw i ziół, choćby na niewielkiej powierzchni. To coraz powszechniejsza moda, ale także przejaw rosnącej świadomości ekologicznej. Każdemu, kto chciałby dołączyć do osób ceniących zdrowe plony z własnego ogródka polecamy lekturę marcowego „Działkowca” – dowie się od czego zacząć.

● Własna rozsada warzyw Wysiewamy na rozsadę nasiona pomidora, papryki, selera, sałaty, pora, a także warzyw kapustnych – kalarepy, kalafiora, kapusty głowiastej i brokułu. Musimy zapewnić roślinom odpowiednie warunki termiczne i świetlne. Produkując rozsadę pamiętajmy: jak najwięcej światła i niezbyt wysoka temperatura (15–18°C, dla papryki i pomidora może być wyższa). Temperatura nocą powinna być kilka stopni niższa niż w dzień. Warto wiedzieć, że nasiona różnych warzyw można łatwo zamówić w sklepie wysyłkowym działkowca tel. 22 101 34 34 (www.dzialkowiecsklep.pl)

● Prace w warzywniku Jeśli gleba już nieco obeschła, zaczynamy pierwsze uprawki glebowe. Należy uprzątnąć wszystkie resztki organiczne, które mogą przywabiać szkodniki. Stosujemy nawożenie potasowe i azotowe pod przyszłe uprawy lub nawóz wieloskładnikowy. Jest to też ostatni moment, aby nawieźć glebę dobrze rozłożonym kompostem, jeżeli nie zrobiliśmy tego jesienią. Kompost dajemy pod warzywa, które tego wymagają (seler, ogórek, cebula, por, kapusty późne), w ilości 30–50 kg na 10 m2. Cięższe gleby gliniaste można płytko przekopać (do 15 cm) dla lepszego napowietrzenia i ogrzania. Uprawki wiosenne wykonuje się także na miejscu przeznaczonym pod rozsadnik. Przykrywamy je ciemną folią, aby ziemia szybciej się ogrzała. Zwykłą folią można również przykryć inne grządki. Ogrzanie gleby umożliwia wcześniejsze wysiewy nasion.

● Warzywa wieloletnie Oczyszczamy je z zeschniętych pędów i liści oraz nawozimy nawozami organicznymi albo wieloskładnikowymi mineralnymi.

● Najlepsze pomidory Nie ma to jak pomidory z działki! Najbardziej cenione są te malinowe, a rynek oferuje bogactwo ich odmian – od olbrzymich, osiągających wagę 60 dag, po drobniutkie, 7 g, w typie cherry, dojrzewające w gronach po kilkanaście sztuk. Warto wiedzieć, że nasiona na rozsadę należy wysiać na początku marca.  Zainteresowanych tematem pomidorów malinowych odsyłamy po więcej informacji do marcowego „Działkowca”.

● Antybiotyki z roślin Niektóre rośliny zawierają związki naturalne o właściwościach podobnych do antybiotyków syntetycznych. Choć mogą działać od nich słabiej, nie wywołują uodpornienia się bakterii. Na przedwiośniu, w okresie gdy w sposób naturalny mamy obniżoną odporność, warto zapoznać się z dobroczynnym działaniem tych roślin, gdyż można z nich korzystać zapobiegawczo, zanim „dopadnie” nas choroba. Szczegółowo ten temat omawiany jest w marcowym „Działkowcu”. Warto przeczytać!

● Aby mniej chorowały Niekorzystne  warunki wiosną osłabiają rośliny, przez co stają się one bardziej podatne na choroby. Aby temu zapobiec i wzmocnić rośliny, warto stosować różne preparaty – od tych dostępnych w handlu, po takie, które możemy wyprodukować na działce samodzielnie. Zainteresowanych tematem odsyłamy do „Mojego Ogródka”.

Zrazy do szczepienia Początek marca to ostatni termin ścinania zrazów. Odpowiednie są przyrosty roczne na obwodzie korony, długości 40–80 cm. Należy je związać w pęczek, owinąć lekko folią i umieścić w wilgotnej ziemi, w miejscu, gdzie nie dociera słońce, aby nie wyschły i nie rozwinęły się przedwcześnie. Będą potrzebne za miesiąc.

● Owocowe do ogrodu Owoce z własnego ogródka to wielka przyjemność i to nie tylko dla dzieci. Na wyciągnięcie ręki mamy świeżą, nieskażoną, smaczną i pachnącą żywność. To dobry powód, aby tej wiosny posadzić w ogródku choćby kilka drzew i krzewów owocowych. Tanie, sprawdzone amatorskie odmiany gatunków znanych (jak jabłoń, wiśnia, grusza, porzeczka, brzoskwinia, morela, agrest), jak i mniej znanych (np. mini kiwi, jagoda kamczacka, pigwa, jeżyna, jagoda goji), można zamówić w sklepie wysyłkowym na www.dzialkowiecsklep.pl. tel. 22 101 34 34. Pamiętajmy, że kupione rośliny trzeba jak najszybciej posadzić i obficie podlać. Niektóre zaowocują już w tym sezonie!

● Na rusztowania Po przycięciu rozkładamy na rusztowaniach i przywiązujemy pędy winorośli i jeżyny bezkolcowej. W późniejszym terminie większe jest prawdopodobieństwo wyłamania części silnie nabrzmiałych pąków.

● Truskawkowe grządki Po obeschnięciu gleby truskawki i poziomki oczyszczamy ze starych liści, usuwamy chwasty, rośliny 2–3-letnie zasilamy małą dawką nawozów azotowych, glebę płytko spulchniamy. Jeśli chcemy o kilka dni przyspieszyć kwitnienie i zbiór owoców grządkę przykrywamy włókniną, ale należy ją zdejmować na dzień w czasie kwitnienia roślin, aby umożliwić owadom zapylenie kwiatów.

Pierwsze opryski Przed rozpoczęciem wegetacji warto drzewa i krzewy owocowe opryskać Miedzianem 50 WP, który skutecznie ogranicza występowanie chorób bakteryjnych i grzybowych. Na początku miesiąca niezwłocznie opryskujemy brzoskwinie i nektaryny Syllitem 65 WP, w stężeniu 0,5 %, przeciw kędzierzawości liści.

● Kwieciaki Są aktywne w okresie pękania pąków kwiatowych, w słoneczne i ciepłe dni przy temperaturze ponad 8oC. Są szkodliwe tylko w lata słabego kwitnienia. Uszkodzone pąki kwiatowe wraz ze znajdującymi się wewnątrz larwami należy zrywać i niszczyć aby nie dopuścić do dalszego rozwoju szkodnika.

Torbiel śliw Jeżeli w poprzednim roku śliwki uszkodzone były przez grzyb powodujący chorobę należy w fazie nabrzmiewania i pękania pąków zastosować opryskiwanie drzew Syllitem 65 WP. Pierwsze symptomy choroby widoczne są na zawiązkach owoców po 3–4 tygodniach od kwitnienia. Porażone owoce są nadmiernie wyrośnięte, wydłużone, bez pestki, żółtozielone z woskowym nalotem, łykowate i niesmaczne. Większość z nich gnije i opada. W okresie bezlistnym należy usuwać pozostające na drzewach zmumifikowane owoce (torbiele), w których znajdują się zarodniki grzyba – źródło choroby wiosną.

  ● Wasze Eko rady Redakcja „Działkowca” zaprasza wszystkich działkowców do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z ekouprawą roślin. Napiszcie, od czego zaczynaliście i na jakim etapie jesteście teraz, z czym mieliście najwięcej problemów, a co „przyszło łatwo". Jakie są Wasze plany związane z ekodziałką? Co poradzilibyście osobom dopiero rozpoczynającym przygodę z ekologią? Przysyłajcie własne przykłady ekologicznych rozwiązań. Opublikujemy je na łamach miesięcznika „Działkowiec” i nagrodzimy pięknymi roślinami z naszego sklepu (www.dzialkowiecsklep.pl). Czekamy na Wasze listy pod adresem: redakcja@dzialkowiec.com.pl  Redakcja „Działkowca”

● Dieta na stawy Bolące stawy są poważnym problemem. Mogą skutkować ograniczeniem ruchu i czynności, które wykonujemy na co dzień. Aby poprawić jakość życia przy tego typu schorzeniach warto zastosować odpowiednią dietę. Jaką? – Odpowiedź w marcowym „Moim Ogródku”.