Zasady przyznawania odznaczeń w PZD

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  w dniu 10 sierpnia 2017 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych. Nowelizacja zasad uchwalona została okreslona w dniu 6 września 2018 r.

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  Wniosek o nadanie odznaki składa zarząd ROD do:

- Okręgowego Zarządu  PZD o nadanie srebrnej odznaki Zasłużony Działkowiec,

- Krajowego Zarządu za pośrenictwem i po zaopiniowaniu przez Okręgowy Zarząd o nadanie złotej odznaki Zasłużony Działkowiec.

Wniosek  o nadanie odznaki Za zaslugi dla PZD do Krajowego Zarządu składa Okręgowy Zarząd PZD. Zarząd ROD wnioskuje do Okręgowego Zarządu o nadanie odznaki oraz przedstawia uzasadnienie..

Nowelizacja zasad znajduje sie w uchwale 3/XXIII/2018.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”. Nowelizacja zasad znajduje się w uchwale 4/XXIII/2018.

Wniosek składa Okręgowy Zarząd  do  Krajowego Zarządu PZD.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej wymienionych odznaczeń następuje uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczenia Zarząd ROD przekazuje informacje  o nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze OZ PZD w Poznaniu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

 

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.