Podstawowe wzory dokumentów

 

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD
-
informacja przygotowana przez Krajową Radę PZD

 

Dla działkowców:

umowa przeniesienia praw do działki

wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

zamiana praw do działek w ROD

deklaracja członkowska

oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

umowa dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

deklaracja członka wspierającego

 

Dla zarządów:

wykaz nowych działkowców

umowa dzierżawy działkowej

aneks do umowy dzierżawy działkowej po zmianie planu zagospodarowania

uchwała Walnego Zebrania ws. zmiany planu zagospodarowania ROD

uchwała zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki

oświadczenie zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki

oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie ustanowienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

uchwała zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej  z Zarządem ROD

uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

uchwała o wypowiedzeniu umowy wynikajacej z przeniesienia prawa do działki

wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron

wezwanie do zapłaty

ankieta członka zarządu ROD

Przewodnik po ustawie o ROD

uchwała Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ze współmałżonkiem działkowca

 

 

 

 

 

UCHWAŁA nr 4/V/2015 r. OZ PZD w Poznaniu w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wnoszonej w roku nabycia działki