Przetargi bieżące

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Karola”
ul. Dworcowa
Witkowo 62-230
Dane kontaktowe:
tel. 506-052-070
tel. 888-052-172
e –mail: rodkarolawitkowo@pzd.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ogródków działkowych w miejscowościach:
- Witkowo, dz. Nr 73, 75/9
- Małachowo Wierzbiczany, dz. Nr 52/3.

 

   1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wykaz robót

5. Wykaz osób

6. Wzór umowy

7. Jednokreskowy schemat

8. Opis techniczny

9. PZT

10. Widok złącza

11. Zestawienie montażowe

12. Jednokreskowy schemat połaczeń

13. Opis techniczny

14. PZT

15. Widok złącza

16. Zestawienie montażowe - zasilanie ze świetlicy

17. Zestawienie montażowe - zasilanie z ZK