Przetargi bieżące

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Sierosław III w Pokrzywnicy
62 – 080 Sierosław ul. Pokrzywnicka skrytka pocztowa nr 125
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
„ Modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie
sektora I w ROD „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy. Etap VII

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót

6. Wykaz osób

7. Przedmiar robót

8. Projekt wykonawczy

9. ROD Sierosław III

10. Schemat

11. Liczniki 5 odbiorów

12. Liczniki 6 odbiorów

13. Liczniki 7 odbiorów