Przetargi bieżące

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                                                     Polski Związek Działkowców                                                       

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Im. „HUTNIK”

w Sierakowie ul. Wroniecka

Dane kontaktowe:

tel.724-438-121, 608-779-288

e –mail: rod.sierakow@wp.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  w Sierakowie na ul. Wronieckiej.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ HUTNIK

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 5 - wykaz osób

5. Załącznik - wykaz robót

6. Mapa 1, mapa 2, mapa 3

7. Projekt budowlany

8. Wzór umowy


 

 

 

 

 

 

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
         im. „Stare Ogrody” we Wrześni
ul. Ogrodowa   62-300 Września

 Dane kontaktowe:
e-mail: zbigniewgaszynski@wp.pl
tel. 887 454 719

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Modernizację części sieci wodociągowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Stare Ogrody” we Wrześni

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowyudzial

5. Przedmiar

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

7. Oświadczenie o spełneiniu warunków udziału w przetargu