Przetargi zakończone

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „NAD STAWEM”

w Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

Dane kontaktowe:

tel. 600 34 53 73

e –mail:: tomgri10@onet.pl

tel. 504 70 80 70

e –mail:  rodnadstawem@o2.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „Nad Stawem”

w  Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Kosztorys

8. Sieć wodociągowa - załącznik do SIWZ

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „NAD STAWEM”

w Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

Dane kontaktowe:

tel. 600 34 53 73

e –mail:: tomgri10@onet.pl

tel. 504 70 80 70

e –mail:  rodnadstawem@o2.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „Nad Stawem”

w  Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Kosztorys

8. Sieć wodociągowa - załącznik do SIWZ

 

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „NAD STAWEM”

w Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

Dane kontaktowe:

tel. 600 34 53 73

e –mail:: tomgri10@onet.pl

tel. 504 70 80 70

e –mail:  rodnadstawem@o2.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „Nad Stawem”

w  Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Kosztorys

8. Sieć wodociągowa

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
”Dębinka” w POZNANIU
Ul. Droga Dębińska 30, 61-492 Poznań

 Dane kontaktowe:
tel. 517 331 021
e –mail: roddebinkapoznan@pzd.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębinka” w Poznaniu.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Kosztorys ofertowy

7a. Kosztorys ofertowy - 1

8. Projekt 1

9. Projekt 2

10. Projekt 3

11. Projekt 4

12. Projekt 5

13. Projekt 6

14. Projekt 7

15. Projekt 8

16. Projekt 9

17. Projekt 10

18. Projekt 11

19. Projekt 12

11. Projekt 13

12. Projekt 14

13. Projekt 15

14. Projekt 16

15. Projekt 17

16. Projekt 18

17. Projekt 19

18. Projekt 20

19. Projekt 21

20. Projekt 22

21. Projekt 23

22. Projekt 24

23. Projekt 25

24. Projekt 26

25. Projekt 27

26. Projekt 28

27. Projekt 29

28. Projekt 30

29. Projekt 31

30. Projekt 32

31. Projekt 33

32. Projekt 34

33. Projekt 35

34. Projekt 36

35. Projekt 37

36. Projekt 38

37. Projekt 39

38. Projekt 40

39. Projekt 41

40. Projekt 42

41. Projekt 43

42. Projekt 44

 43. Projekt 45

 

 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań
Dane kontaktowe:
e –mail: rodwiepofamapoznan@pzd.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Oświadczenie

8. Wzór zobowiązania

9. Przedmiar ROD Wiepofama

10. Opis ROD Wiepofama

11. Specyfikacja techniczna

12. Rysunek 1

12. Rysunek 2

12. Rysunek 3

12. Rysunek 4

12. Rysunek 5

 

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań
Dane kontaktowe:
e –mail: rodwiepofamapoznan@pzd.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Oświadczenie

8. Wzór zobowiązania

9. Przedmiar ROD Wiepofama

10. Opis ROD Wiepofama

11. Specyfikacja techniczna

12. Rysunek 1

12. Rysunek 2

12. Rysunek 3

12. Rysunek 4

12. Rysunek 5

OGŁOSZENIE O PISEMNYH PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
WYPOCZYNEK
w Poznaniu 60-195 ul. Jana Brzechwy
Dane kontaktowe:
Tel. 602 583 446
e -mail: rod wypoczynek@onet.pl
tel. 530 015 503
e -mail:rodwypoczynek@onet.pl
ogtasza pisemny przetarg nieograniczony
na
modernizację sieci instalacji wodnej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym WYPOCZYNEK w Poznaniu.
Etap I— modernizacja sieci instalacji wodnej na alejkach KIWI. MALINOWA, WIOSENNA.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

5. Załacznik nr 3 - wykaz robót

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób

7. Mapka poglądowa ROD Wypoczynek

8. Kosztorys

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Im. Żwirki i Wigury II
w Poznaniu 60– 189 Poznań, ul. Bukowska 235
Dane kontaktowe:
e –mail: zwirkiiwigury2@o2.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
remont i wymiana części płotu zewnętrznego wraz z bramami i furtkami
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - zakres robót

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy

6. Załacznik nr 4 - wykaz robót

7. Załącznik nr 5 - wykaz osób

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Im. Sypniewo
w Poznaniu 61– 327 Poznań, ul. Sypniewo 41
Dane kontaktowe:
tel. 663 649 373
e –mail: rodsypniewopoznan@pzd.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Remont świetlicy ogrodowej zlokalizowanej w
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Sypniewo w Poznaniu.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. OFERTA DOM DZIAŁKOWCA

5. Wzór umowy

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                              Polski Związek Działkowców                                                      

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Im. „HUTNIK”

w Sierakowie ul. Wroniecka

Dane kontaktowe:

tel.724-438-121, 608-779-288

e –mail: rod.sierakow@wp.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  w Sierakowie na ul. Wronieckiej.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ HUTNIK

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 5 - wykaz osób

5. Załącznik - wykaz robót

6. Mapa 1, mapa 2, mapa 3

7. Projekt budowlany

8. Wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                             Polski Związek Działkowców                                                       

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Im. „HUTNIK”

w Sierakowie ul. Wroniecka

Dane kontaktowe:

tel.724-438-121, 608-779-288

e –mail: rod.sierakow@wp.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  w Sierakowie na ul. Wronieckiej.

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ HUTNIK

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 5 - wykaz osób

5. Załącznik - wykaz robót

6. Mapa 1, mapa 2, mapa 3

7. Projekt budowlany

8. Wzór umowy

 

 

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
         im. „Stare Ogrody” we Wrześni
ul. Ogrodowa   62-300 Września

 Dane kontaktowe:
e-mail: zbigniewgaszynski@wp.pl
tel. 887 454 719

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Modernizację części sieci wodociągowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Stare Ogrody” we Wrześni

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowyudzial

5. Przedmiar

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

7. Oświadczenie o spełneiniu warunków udziału w przetargu

 

 

 

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy Jutrzenka
60-571 Poznań, ul. Engestroma 15
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie sieci wodociągowych
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” w Poznaniu ul. Engestroma 15

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót budowlanych

6. Wykaz osób

7. Zestawienie materiałowe

 

 

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Sierosław III w Pokrzywnicy
62 – 080 Sierosław ul. Pokrzywnicka skrytka pocztowa nr 125
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
„ Modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie
sektora I w ROD „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy. Etap VII

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót

6. Wykaz osób

7. Przedmiar robót

8. Projekt wykonawczy

9. ROD Sierosław III

10. Schemat

11. Liczniki 5 odbiorów

12. Liczniki 6 odbiorów

13. Liczniki 7 odbiorów

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE MODERNIZACJI LINII ENERGETYCZNEJ W ROD IM. PASZKOWIAKA W POZNANIU

 

Projekt wykonawczy i obmiar

I. Projekt wykonawczy

II. Projekt wykonawczy 1

III. Projekt wykonawczy 2

IV. Projekt wykonawczy 3

V. Projekt wykonawczy 4

VI. rys. złącze kablowe zg widok

VII. rys. złącze kablowe zg schemat

VIII. rys. złącze kablowe zk-x schemat

IX. rys. złącze kablowe zk-5 schemat

X. rys. złącze zk-5 widok

XI. rys. złącze licznikowe z-x

XII. rys. złącze kablowe z-br widok

XIII. rys. zasilanie działek - schemat

Załącznik nr 2

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót

6. Wykaz osób

Załącznik nr 2

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE MODERNIZACJI LINII ENERGETYCZNEJ W ROD IM. PASZKOWIAKA W POZNANIU

 

Projekt wykonawczy i obmiar

I. Projekt wykonawczy

II. Projekt wykonawczy 1

III. Projekt wykonawczy 2

IV. Projekt wykonawczy 3

V. Projekt wykonawczy 4

VI. rys. złącze kablowe zg widok

VII. rys. złącze kablowe zg schemat

VIII. rys. złącze kablowe zk-x schemat

IX. rys. złącze kablowe zk-5 schemat

X. rys. złącze zk-5 widok

XI. rys. złącze licznikowe z-x

XII. rys. złącze kablowe z-br widok

XIII. rys. zasilanie działek - schemat

Załącznik nr 2

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót

6. Wykaz osób

Załącznik nr 2

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA MODERNIZACJĘ I WYMIANĘ PRZYŁACZY WODNYCH
zawór odcinający, zawór spustowy, wodomierze.
skrzynki zaworowe
Modernizacja w ROD :Zacisze”

Ogłoszenie ogólne

 1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Projekt budowlano-montażowy

4. Plan ogrodu

4. Plan ogrodu-1

5. Wzór umowy

Uniewaznienie przetargu nieograniczonego
w ROD "Zacisze" w Poznaniu
na wykonanie przyłączy wodnych do działek

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie modernizacji zasilania Działek w energię elektryczną z wewnętrznej sieci niskiego napięcia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym AR- II w Poznaniu ul. Dojazd

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Projekt budowlano-montażowy

4. Rysunek 1

4. Rysunek 2

5. Wzór umowy

6. Wykaz robót budowlanych

7. Wykaz osób

8. Zestawienie materiałowe


 

 

 

Przetarg nieograniczny na ocieplenie Domu Działkowca w ROD im. 1000 lecia Państwa Polskiego w Poznaniu:


1. Ogłoszenie o przetargu

2. Formularz ofertowy

3. SIWZ

4. Wzór umowy

5. Wykaz robót

6. Wykaz osób
 Przetarg nieograniczny na modernizację  i wymianę przyłaczy wodnych w ROD Zacisze w Poznaniu:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Plan działek, plan działek 1

3. Projekt modernizacji i wymiany przyłaczy wodnych

4. Przemiar 1, przedmiar 2, przedmiar 3

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

6. Wzór umowy

7. Zestawienie materiałów - 1,2,3


 

 

Przetarg nieograniczny na modernizację sieci energetycznej
w ROD Akademia Rolnicza II w Poznaniu

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja -SIWZ

3. Załącznik 1 Formularz ofertowy

4. Załacznik 2B Rysunek 2

4. Załącznik 2  Projekt budowlano montazowy

4. Załącznik 2A Rysunek 1

4. Załącznik 2C Kosztorys ofertowy

5. Załącznik 3 Wzór umowy

6. Załącznik 4 Wykaz robót budowlany

7. Załącznik 5 Wykaz osób

8. Załącznik 6 Zestawienie materiałowe


 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                  Polski Związek Działkowców                                                       

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy

  62 – 080 Sierosław

ul. Pokrzywnicka

Dane kontaktowe:

tel. 512-511-961

e –mail: stanislawdzialki@wp.pl

tel. 693-846-631

e –mail:mietek1946@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na  terenie sektorów I, II i  III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.

 Etap IV i V – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a)     Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

             

b)    Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

 

 

1. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci  elektroenergetycznej  oraz  oświetleniowej na terenie sektorów I, II i III w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „ Sierosław III ”  w Pokrzywnicy,   zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2  do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

- projekt budowlano – wykonawczy;

- kosztorys ofertowy .                                                                    

 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych

warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej OZ PZD w Poznaniu www.poznan.pzd.pl i www.aleo.pl

 

ogłoszenie o przetargu

wzór umowy - załącznik nr 3

formularz ofertowy - załącznik nr 1

wykaz robót - załacznik nr 5

wykaz osób - załącznik nr 6

SIWZ

projekt

 

 

 
 OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
BIELNIKI
w Poznaniu ul. Droga Dębińska 25

Dane kontaktowe:

Tel. 516 070 073
       500 058 430
 e-mail  rodos.bielniki@gmail.com

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Budowę budynku administracyjno-socjalnego  świetlicy działkowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu


Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej ustawą.
b) Uchwały Nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

dokumentacja przetargowa

ogłoszenie o przetargu - aktualizacja

kosztorys ślepy

projekt

 

...................................................................................................................................................

Informacja o wynikach przetargu.

                              Zarząd ROD „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy informuje,

że do siedziby Organizatora w dniu 03 marca 2018 r. wpłynęły dwie oferty

na  ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na „ Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie sektorów I, II i III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sierosław III w Pokrzywnicy.

Etap IV i V – zamiana linii powietrznej na kablową ( podziemną ) ”.

Komisja w dniu 5.03.2018 r. dokonała wyboru wykonawcy wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybrano Wykonawcę:

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych

inż. Jerzy Mingałło , 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Lipowa 9. 

Za Komisję ds. przetargów i nadzoru inwestycji energetycznych

Przewodniczący  Mieczysław Dubisz

Zarząd ROD „Sierosław III ”

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy

  62 – 080 Sierosław

ul. Pokrzywnicka

Dane kontaktowe:

tel. 512-511-961

e –mail: stanislawdzialki@wp.pl

tel. 693-846-631

e –mail:mietek1946@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na  terenie sektorów I, II i  III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.

 Etap IV i V – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 więcej

.....................................................................................................................................................

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Józefa Chociszewskiego

60-277 Poznań ul. Grochowska 1

 

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na modernizację sieci elektrycznej oraz oświetlenia terenu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu.

 SIWZ

Formularz ofertowy

Projekt

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

......................................................................................................................................................

 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek DziałkowcówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWYSIEROSŁAW III w Pokrzywnicy, 62 – 070 ul. PokrzywnickaDane kontaktowe:tel. 512-511-931e –mail: stanislawdzialki@wp.pltel. 505-023-656e –mail:mietek1946@op.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczonynaModernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenach sektorów I i IIIw Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sierosław III w Pokrzywnicy.Etap II – zamiana linii napowietrznej na kablową.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Sierosław III w Pokrzywnicy
62 – 070 Pokrzywnica ul. Pokrzywnicka
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
„ Modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie
sektora III w ROD Sierosław III ”.
Etap III

- ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym do Etapu III

- SIWZ do III Etalu przetargu

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wykaz robót - załącznik nr 5

- Wykaz osób - załącznik nr 6

- Przedmiar robót do III Etapu

...................................................................................................................................................

PROTOKÓŁ

 KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1.      Tryb zamówienia:

- przetarg nieograniczony.

 2.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

- ,, Budowa budynku administracyjno-socjalnego świetlicy działkowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu’’. 

  1. 3.      Data i godzina otwarcia ofert:

- 30 czerwca  2017 roku godz.13.30.

  1. 4.      Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący – Przemysław Rybarczyk.

2. Członek- Henryka Rożnowska

      4. Członek-  Lidia Gucka

      5. Członek- Anna Kuluszczyńska

      6. Członek- Leszek Tomaszczyk

5.  Przebieg otwarcia ofert.

   1.   Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

     - publikacji przetargu,

     - składzie komisji przetargowej,

     - kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania , która wynosi:

                                                             450 000,00 zł.

     - ilości złożonych ofert.

  2. Otwarcia dokonano w siedzibie ROD Bielniki w Poznaniu , Droga Dębinska 25

  3. Po upływie wymaganego terminy innych ofert nie złożono.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 30 czerwca 2017 roku do  godz.13:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena

/brutto/

 

Okres gwarancji

w miesiącach

Uwagi

 

1

 

UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata

493867,20

36

-

2

 

OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji

448866,27

36

-

3

AN – BUD Budownictwo Ogólne

449936,46

36

 

 6. Komisja przetargowa powołana przez Zarząd ROD „Bielniki” działając zgodnie z wytycznymi  Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku      Działkowców z dnia 1 października 2015 r na swoim posiedzeniu stwierdza:

  1. Firma UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata złożył ofertę na kwotę wyższą niż deklarowana kwota przez zamawiającego co dyskwalifikuje do udziału w przetargu.
  1. Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji oraz AN – BUD Budownictwo Ogólne spełnia wszelkie warunki do udziału w przetargu.
  1. Według kryteriów i sposobu oceny ofert zawartych w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg wygrała Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji z punktacją ogólną 99,60 pkt.
  1. Firma AN – BUD Budownictwo Ogólne otrzymała 92,59 pkt

Podpis przewodniczącego Komisji

............................................................................................................................................      


OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
BIELNIKI
w Poznaniu ul. Droga Dębińska 25

Dane kontaktowe:

Tel. 516 070 073
       500 058 430
 e-mail  rodos.bielniki@gmail.com

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Budowę budynku administracyjno-socjalnego  świetlicy działkowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej ustawą.
b) Uchwały Nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

  .................................................................................................................................................

Pobierz dokumenty:

1. Ogłoszenie
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz robót
4. Wykaz osób
5. Pismo prowadzące do II etapu przetargu
6. Kosztorys ofertowy
7. Przedmiar robót
8. Schemat 21
9. Schemat 31
10. Opis II etap
11. SIWZ
12. Wzór umowy

Pobierz komplet